Kartläggning av afrofobin

Interpellation 2013/14:286 av Ekeroth, Kent (SD)

av Ekeroth, Kent (SD)

den 13 februari

Interpellation

2013/14:286 Kartläggning av afrofobin

av Kent Ekeroth (SD)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Integrationsminister Erik Ullenhag beslutade i november 2013 att genomföra en kartläggning och en kunskapsöversikt över det som kallas ”afrofobi i dagens Sverige”.

Ullenhag sade vid tillfället följande:

”Vi har idag ingen samlad kunskap när det gäller afrofobi och det är därför bra att denna kartläggning nu kommer till. Genom ökad kunskap har vi möjlighet att bekämpa den rasism och de fördomar som drabbar många afrosvenskar.”

Med tanke på att Ullenhag gått ut i medier och med utgångspunkt från rapporten sagt att det är ”djupt beklagligt” och därmed accepterat rapporten och dess slutsatser har jag en fråga:

Anser statsrådet Ullenhag och regeringen att denna rapport utgör adekvat underlag för regeringsbeslut?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-13 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)