Kärnvapenförbud och svensk försvarsförmåga

Interpellation 2016/17:615 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Den 7 juli i år röstade den svenska regeringen i FN för resolution 71/258 som ska ”förbjuda” kärnvapen. Jag sätter ordet ”förbud” inom citationstecken eftersom inga länder som faktiskt har kärnvapen deltog i varken förhandlingar eller beslut.

Den finska regeringen stöder inte resolutionen och bojkottade omröstningen eftersom de menar att om Finland skriver under den så avsäger de sig rätten att gå med i Nato om det skulle bli aktuellt. Den möjligheten vill den finska regeringen inte utesluta för all framtid. De hänvisar också till att resolutionen riskerar att undergräva det befintliga icke-spridningsavtalet.

Detta avtal har kärnvapenmakterna Kina, USA, Ryssland, Frankrike och Storbritannien skrivit under. Det är väldigt viktigt för kampen mot massförstörelsevapen i stort och kärnvapen i synnerhet att det fortsätter vara ett aktivt och fungerande avtal. Dessvärre menar ett flertal bedömare, inte minst kärnvapennationerna själva, att resolutionen kan bidra till att undergräva icke-spridningsavtalet.

Omvärlden har reagerat på Sveriges handlande. Den amerikanske försvarsministern James Mattis har enligt uppgift skickat ett skarpt formulerat brev till försvarsminister Peter Hultqvist. Sverige har i dag en speciell relation med Nato som kallas Enhanced Opportunities Program (EOP), eller ett så kallat guldkort. Det är en status som både den förra alliansregeringen och den rödgröna regeringen varit måna om, även om vi har olika åsikter om ett Natomedlemskap. Mattis ska i sitt brev till Hultqvist ha skrivit att ett undertecknande av FN-konventionen inte är förenligt med ett fortsatt deltagande i EOP.

Brevet kom nog inte som en överraskning för någon, framför allt inte för Peter Hultqvist. Det är märkligt att regeringen å ena sidan ska överse en historiskt stor övning med amerikanskt deltagande och å andra sidan driver utrikespolitisk aktivism som retar upp samma allierade.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

  1. Hur anser ministern att Sveriges samarbete med Nato och dess medlemsländer, exempelvis Tyskland, USA, Frankrike och Storbritannien, påverkas om vi ratificerar konventionen?
  2. Hur anser ministern att Sveriges samarbete med Finland påverkas om vi ratificerar konventionen?
  3. Delar ministern sin finska kollegas uppfattning att ett ratificerande av konventionen tar bort Natooptionen för Sverige och undergräver det befintliga icke-spridningsavtalet?
  4. Vilka konsekvenser anser ministern att detta får för vår speciella relation med Nato, det så kallade guldkortet EOP?
  5. Anser ministern att kärnvapenländer som USA och Frankrike, som deltar i Aurora 17, kommer att kunna delta även i framtida övningar på svensk mark?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-09-01 Överlämnad: 2017-09-01 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)