Kärnkraft och brytning av uran i Sverige

Interpellation 2009/10:390 av Björck, Patrik (s)

av Björck, Patrik (s)

den 20 maj

Interpellation

2009/10:390 Kärnkraft och brytning av uran i Sverige

av Patrik Björck (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Många människor i Sverige känner stor oro för konsekvenserna av den nya syn på kärnkraft och uranbrytning som regeringen står för. Jag får många frågor från oroliga hemma i Skaraborg där det fortfarande går att se resterna av den uranbrytning som pågick i Ranstad.

Om regeringen får igenom sitt förslag om att bygga ny kärnkraft i Sverige är det en tidsfråga innan kravet på att återta brytningen av uran i Skaraborg är en realitet.

Den 25 mars hade riksdagen möjlighet att stärka det lokala och regionala inflytandet för att förhindra uranbrytning. Detta röstades tyvärr ned av den borgerliga majoriteten.

Statsministern har uttalat sig för uranbrytning i Sverige. Näringsministern har vacklat i frågan.

Allt detta sammantaget gör att oron växer i Skaraborg och på andra ställen där uranbrytning kan bli aktuellt.

Avser näringsministern att ta initiativ till att stoppa alla möjligheter för uranbrytning i Skaraborg och Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-20 Anmäld: 2010-05-20 Svar fördröjt anmält: 2010-06-02 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (32 anföranden)