Kärnkraft för framtida elbehov

Interpellation 2018/19:18 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Vi är många som är oroliga för klimatet, och vi måste ta fler steg mot en värld som är skonsam mot vår miljö. Vi hör i debatten att vi ska använda elbilar och elcyklar och att en elektrifiering av transportsektorn måste till om vi ska lyckas nå klimatmålen. I framtiden kommer alla fossila bränslen att behöva bytas ut mot el.

Jag menar att det förutsätter att elen produceras koldioxidfritt även i framtiden i Sverige. Solenergi och vindkraft är bra men kommer inte under överskådlig tid att klara av att leverera Sveriges elbehov. För min del står det helt klart att Sverige även i framtiden ska ha kärnkraft, dels genom att behålla reaktorer som finns, dels genom att ersätta reaktorer med nya som har modern teknik och högre effekt. Ett av de kärnkraftverk som staten via Vattenfall är stor ägare till är Ringhals i Halland. I stället för att stänga två av reaktorerna vore det en lämplig plats att planera för ny, säker och effektiv kärnkraft.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Anser ministern att regeringen som ägare kan förlänga livslängden och stoppa förtidig avveckling av Ringhalsreaktorer?
  2. Hur ser ministern på att planera för ny och effektiv kärnkraft i Ringhals?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-25 Överlämnad: 2019-01-25 Anmäld: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-08 Sista svarsdatum: 2019-02-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)