Kameraövervakning

Interpellation 2007/08:383 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 7 februari

Interpellation

2007/08:383 Kameraövervakning

av Luciano Astudillo (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

En 25-årig man sköt en 31-åring med tre skott utanför en klubb i Rosengård, Malmö. Händelsen togs upp av de övervakningskameror som fanns på platsen. Under utredningen hörde man flera personer som identifierats på platsen med hjälp av filmen. Ingen lämnade uppgifter som förde utredningen framåt. 31-åringen gjorde ingen egen anmälan men polisen startade en utredning. Under rättegången pekade 31-åringen ut 25-åringen som den som skjutit och 25-åringen erkände. Tingsrättens dom blev sex års fängelse och utvisning på livstid.

Risken för upptäckt är kriminalpolitikens mest effektiva redskap och då är kameraövervakning en av många åtgärder som kan öka tryggheten och förebygga brott i samhället. Därför är det önskvärt att tillämpningen av lagen om allmän kameraövervakning underlättas.

I en interpellationsdebatt den 16 augusti 2006 gav justitieministern beskedet att en utredning bör tillsättas för att kunna se över och modernisera lagen om allmän kameraövervakning. Vi har nu nått februari månad år 2008 och har ännu inte fått besked om att någon utredning ska tillsättas.

Min fråga till justitieministern är:

När avser ministern att tillsätta den utredning som behövs för att kunna modernisera och underlätta tillämpningen av lagen om allmän kameraövervakning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-07 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.