Jobbskatteavdraget och sjöfolket

Interpellation 2006/07:349 av Johansson, Lars (s)

av Johansson, Lars (s)

den 26 februari

Interpellation

2006/07:349 Jobbskatteavdraget och sjöfolket

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Jobbskatteavdraget inte bara skapar och befäster skillnader utan tycks också innehålla element av godtycke. En del av detta är redan väl känt. Ålders- och förtidspensionärer, långtidssjuka, studerande, arbetslösa och föräldralediga får en högre skatt på sina inte sällan låga inkomster än vad arbetande får för motsvarande inkomster.

En märklig diskriminering är den som visat sig gälla för sjöfolk, personer som arbetar i en för Sverige oerhört betydelsefull exportnäring, en näring som är särskilt viktig i Göteborg.

Sveriges ca 12 000 sjöfolk organiserade i SEKO, Sjöbefälsförbundet och Sveriges Fartygsbefälsförening har genom de speciella skatteregler som gällt för sjöfolk i stort sett inte fått något jobbskatteavdrag. Samtidigt innebär regeringens a-kasseavgifter en ökad kostnad för SEKO Sjöfolk på ca 3 000 kronor om året. Dessutom har avdragsrätten för a-kasseavgiften slopats.

Regeringen och finansministern fick den 21 december en skrivelse från de fackliga organisationerna och från arbetsgivarna i ärendet med krav på ett skyndsamt möte för att finna en lösning. Regeringen har inte avgett något svar och inte vidtagit någon åtgärd.

Avser statsrådet att genomföra nödvändig lagstiftning för att ge sjöfolk motsvarande skattereduktion som för landbaserade löntagare? I annat fall – varför inte?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-02-26 Anmäld: 2007-02-26 Besvarad: 2007-03-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.