Jobbkrisen i Jönköping

Interpellation 2012/13:110 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 12 november

Interpellation

2012/13:110 Jobbkrisen i Jönköping

av Peter Persson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Nyligen kom beskedet från Husqvarna AB om varsel av 300 anställda. Till detta ska läggas de 250 personer som i somras fick samma besked. Detta, tillsammans med en allmän osäkerhet på arbetsmarknaden, bidrar till en ökad otrygghet och oro inför framtiden bland de anställda.

Antalet varsel har fördubblats i Jönköpings län och arbetslösheten ökar i hög takt. Utan att räkna in de senaste varsel från Husqvarna AB har i Jönköpings län mer än 1 800 personer varslats under året, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Trots detta lyser satsningar från det moderatledda styret med sin frånvaro!

 Nu kräver moderaternas kommunalråd i Jönköping statligt stöd och i detta biträds han av det tidigare kristdemokratiska kommunalrådet som numera är kristdemokraternas partisekreterare.

Mina frågor till statsrådet är därför:

Vilka extra insatser avser statsrådet att göra för Jönköpings län mot bakgrund av varselvågen?

Avser statsrådet att ta initiativ till att regeringen ändrar den felaktiga bedömning av tillväxten och arbetslösheten som finns i budgetpropositionen för 2013?

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-11-12 Anmäld: 2012-11-13 Svar fördröjt anmält: 2012-11-21 Besvarad: 2012-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (21 anföranden)