Jobbgarantin för ungdomar

Interpellation 2007/08:830 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 14 augusti

Interpellation

2007/08:830 Jobbgarantin för ungdomar

av Monica Green (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

För drygt ett år sedan trädde regeringens jobbgaranti för ungdomar i kraft. Lagen innebär att ungdomar mellan 16 och 25 år som varit arbetslösa i mer än tre månader ska garanteras ett jobb.

När vi ett år senare utvärderar reformen ser vi att det som kallas jobbgaranti för ungdomar inte alls betyder att ungdomar garanteras ett jobb. Knappt en tredjedel av dem som deltar i Arbetsförmedlingens program Jobbgaranti för ungdomar har fått jobb sedan satsningen drog i gång i slutet av förra året. Det är ett magert resultat. Reformen är ett misslyckande, men i stället för att ta åt sig av kritiken – som kommer från många olika håll – håller regeringen fast vid den inslagna vägen.

Arbetslösheten i juni i år var högre än samma period förra året. Mest ökade den bland unga, enligt SCB:s senaste siffror, och mest ökade långtidsarbetslösheten bland de unga – just det som jobbgarantin för ungdomar är tänkt att avhjälpa.

Det är förödande för unga människor att vara arbetslösa en längre period. Därför är det viktigt att insatserna kommer snabbt och är väl anpassade för målgruppen – kvaliteten ska vara hög. I dag behöver en ung arbetslös vänta i hela sex månader på att få komma ut på arbetspraktik eller få delta i en arbetsmarknadsutbildning. Detta anser jag vara oansvarigt och svagt av regeringen.

Därtill är jag oroad över kvaliteten på insatserna inom Jobbgaranti för ungdomar. Nya uppgifter visar att insatserna inom de arbetsmarknadsutbildningar, praktiker och stöd till nyföretagande som erbjuds lämnar mycket övrigt att önska. För att få bukt med ungdomsarbetslösheten behövs väl anpassade och noga utformade insatser som sätts in i ett mycket tidigt skede. I detta kommer regeringen till korta.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin blir då vilka initiativ arbetsmarknadsministern avser att vidta för att möjliggöra för Arbetsförmedlingen att sätta in insatser i ett tidigare skede.

Vidare undrar jag vilka åtgärder arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin avser att vidta för att höja kvaliteten på de insatser som görs för att stävja långtidsarbetslösheten bland ungdomar.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2008-08-14 Inlämnad: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)