JO-anmälningar om Försäkringskassan

Interpellation 2009/10:261 av Palm, Veronica (s)

av Palm, Veronica (s)

den 19 februari

Interpellation

2009/10:261 JO-anmälningar om Försäkringskassan

av Veronica Palm (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Försäkringskassan har återigen fått svidande kritik av JO för grova felaktigheter. Bara för januari är anmälningarna uppe i 14 att jämföra med 76 fall under hela förra året.

Enligt protokollen från förra årets KU-förhör om JO-anmälningar till Försäkringskassan säger statsrådet Husmark Pehrsson:

Som minister har jag ansvaret att ge Försäkringskassan och myndigheten förutsättningar för att de ska kunna bedriva verksamheten på ett bra och riktigt sätt. Jag bedömer också att jag har gett dessa förutsättningar för att bedriva verksamheten.

Uppenbarligen gjorde statsrådet en felbedömning och därför undrar jag nu vilka åtgärder statsrådet vidtar för att stoppa utvecklingen här och nu och hur statsrådet kan garantera att dessa felaktigheter inte återupprepas.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-02-19 Anmäld: 2010-02-19 Besvarad: 2010-03-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)