Jämställdhetsbonus vid adoption

Interpellation 2009/10:464 av Axelsson, Lennart (s)

av Axelsson, Lennart (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:464 Jämställdhetsbonus vid adoption

av Lennart Axelsson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

20–30 familjer per år adopterar barn från Thailand. Det som särskiljer adoptionerna därifrån är att de thailändska myndigheternas regler innebär att barnen från Thailand kommer till Sverige som fosterbarn. Först efter att DSDW (den thailändska adoptionsmyndigheten) fått uppföljningsrapporter om barnet fattar adoptionsstyrelsen beslutet att den thailändska adoptionen kan registreras. Därför är de svenska föräldrarna inte juridiska vårdnadshavare förrän adoptionen även beslutats av tingsrätten i Sverige. Tidsperioden är vanligen ett till ett och ett halvt år, då barnet är i föräldrarnas vård i Sverige och de vanligtvis tar ut sina föräldraförsäkringsdagar.

Föräldrapenning kan man få som adoptivförälder från den dag man har barnet i sin vård, oavsett vem som är formell vårdnadshavare. Det verkar som om flera regler som hänger ihop med detta inte tar hänsyn till adoptivföräldrars särskilda situation. Det gäller denna regel om jämställdhetsbonus, som alltså Försäkringskassan vägrar att betala ut i dessa fall. Det är märkligt att man på just detta sätt vill straffa adoptivföräldrar som i övrigt uppfyller de förutsättningar som är själva syftet med jämställdhetsbonusen. Jämställdhetsbonusen borde rimligtvis kopplas till själva rätten att få föräldrapenning.

Det gäller även möjligheten för föräldrar som studerar att få extra studiebidrag om man har barn. CSN har nyligen avslagit ett överklagat beslut om extra studiebidrag från en Thailandsfamilj, med just hänvisning till att familjen inte är juridiska vårdnadshavare. Återigen finns det här en avvikelse mellan regler och verklighet, som drabbar just adoptivföräldrar.

Även om Thailand är det mest tydliga exemplet på problemet, så kan det uppstå även för föräldrar som adopterar från andra länder, till exempel Filippinerna.

Adoptivföräldrar i allmänhet är mer benägna att dela lika på föräldraledigheten, så det är tråkigt att just denna grupp ska straffas med att inte få någon jämställdhetsbonus.

Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att se till att adoptivföräldrar får ta del av samma rättigheter som andra föräldrar har?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.