Jämställdhetsbonus och kärnfamiljen

Interpellation 2009/10:454 av Ericson, Gunvor G (mp)

av Ericson, Gunvor G (mp)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:454 Jämställdhetsbonus och kärnfamiljen

av Gunvor G Ericson (mp)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Det har visat sig att regeringens jämställdhetsbonus gynnar kärnfamiljer genom kravet på att vårdnaden ska vara gemensam för att bonusen ska gälla. Det drabbar till exempel sambopar där vårdnaden inte automatiskt är gemensam från barnets födelse men även lesbiska par som blivit gravida utomlands.

Kravet på att vårdnaden ska vara gemensam är tydlig i reglerna för jämställdhetsbonusen.

Föräldrar som inte är gifta med varandra behöver fastställa och bekräfta faderskapet innan vårdnaden kan bli gemensam. Faderskapsutredning görs för sex av tio nyfödda barn. Ibland tar det flera veckor innan det är klart. När jämställdhetsbonusen beräknas ingår inte föräldrapenningdagarna från barnets födelse tills det att vårdnaden har blivit gemensam. Det innebär att föräldrar som är sambor får mindre i jämställdhetsbonus än vad föräldrar som är gifta med varandra får. För gifta föräldrar är vårdnaden gemensam från början och då kan bonusen utnyttjas från barnets födelse.

Lesbiska par som blivit gravida utomlands får inte automatiskt gemensam vårdnad. Den icke-födande kvinnan måste ansöka om närståendeadoption för att vårdnaden av barnet ska bli gemensam. Den processen tar ofta sex till sju månader. De föräldrapenningdagar som tas ut innan adoptionen är klar berättigar inte till jämställdhetsbonus vilken innebär att dessa familjer går miste om en stor del av bonusen. Regeringen skrev uttryckligen i förslaget till jämställdhetsbonus att reformen ska underlätta för föräldrar av samma kön att fördela föräldraledigheten jämlikt. Vi undrar vad man egentligen menade med det när det nu visar sig att många samkönade par går miste om bonusen.

Vi i Miljöpartiet vill se en familjepolitik som gynnar alla familjer, inte bara kärnfamiljen. Vi vet att familjer ser väldigt olika ut och vi använder begreppet stjärnfamilj som ett samlingsnamn. När vi talar om en politik för stjärnfamiljer menar vi alla bonusfamiljer, alla regnbågsfamiljer, alla ensamstående föräldrar, alla som har halvsyskon i andra familjer eller barn som kommit till utan någon pappa närvarande. Jämställdhetsbonusen är inte anpassad till dagens verkliga familjer.

Avser ministern att ta initiativ till att ändra reglerna för jämställdhetsbonusen så att sambopar inte diskrimineras i förhållande till gifta par?

Avser ministern att ta initiativ till att ändra reglerna så att lesbiska par som blivit gravida utomlands har rätt till lika mycket bonus som om de blivit gravida i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.