Jämställdheten i bolagsstyrelser

Interpellation 2013/14:289 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 14 februari

Interpellation

2013/14:289 Jämställdheten i bolagsstyrelser

av Patrik Björck (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Frågan om jämställdhet i bolagsstyrelser har fått förnyad aktualitet efter Svenskt Näringslivs uttalande om bristen på kompetenta kvinnor som orsak till den nuvarande snedrekryteringen. Regeringen har tidigare varit emot en kvotering och hoppats på att näringslivet skulle vara kapabla att självt hantera frågan. Nu borde det vara tydligt även för regeringen att den dörren är stängd.

Jag har följande fråga:

Är statsrådet beredd att ta initiativ till en lagstiftning om jämställda bolagsstyrelser?

Är statsrådet beredd att ompröva sin negativa inställning till EU:s jämställdhetsarbete på den här punkten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-02-14 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)