Jämställda löner

Interpellation 2019/20:345 av Amineh Kakabaveh (-)

av Amineh Kakabaveh (-)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

Kvinnor har högre utbildning än män, men tjänar mindre. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 10,7 procent. Det motsvarar nästan 50 000 kronor om året. Inkomstskillnaderna är dessutom ännu större, mycket på grund av att kvinnor arbetar deltid i betydligt högre grad. Det får stora konsekvenser för kvinnors makt, inflytande och frihet. Bland annat uppger var femte kvinna att hon inte skulle ha råd att separera från sin partner.

En viktig orsak till löneskillnaderna är den värdediskriminering som sker av kvinnodominerade yrken. Löneläget i kvinnodominerade yrken är sämre än det är i andra jämförbara yrken som är mansdominerade eller könsbalanserade. Det beror bland annat på att vi har en lönebildningsmodell där industrin sätter normen för löneökningstakten som gör det svårt för kvinnodominerade yrken att komma ikapp. Men det behövs också resurser för att säkerställa konkurrenskraftiga löner för kvinnodominerade yrkesgrupper som socionomer, sjuksköterskor, undersköterskor och lärare. Hur ska vi annars klara av att möta den stora bristen på arbetskraft i vår gemensamma välfärd?

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

 

  1. Vad gör regeringen för att minska löne- och inkomstskillnaderna samt öka kvinnors ekonomiska egenmakt?
  2. Vad gör regeringen för att stoppa värdediskrimineringen av kvinnodominerade yrken, och vad vill regeringen göra för att Medlingsinstitutets uppdrag att värna industrinormen inte ska bli ett hinder för jämställda löner?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-18 Överlämnad: 2020-02-19 Anmäld: 2020-02-20 Svarsdatum: 2020-03-06 Sista svarsdatum: 2020-03-11
Debatt (7 anföranden)