jaktlagstiftningen

Interpellation 2004/05:592 av Stenmark, Rigmor (c)

av Stenmark, Rigmor (c)

den 16 maj

Interpellation 2004/05:592

av Rigmor Stenmark (c) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om jaktlagstiftningen

Regeringen har gång på gång sagt att man ser över lagstiftningen angående jakt. Nu är det dags att denna översyn leder till konkreta förslag som innebär en förändring av lagtexten så att det blir möjligt att fullt ut kunna skydda sina djur mot angrepp av rovdjur.

Vi har nu två fällande domar i Sverige mot människor som skjutit en varg som angripit tamdjuren. Den ena av dem har till och med dömts till fängelsestraff. Lagen måste förändras på ett sätt så att djurägare kan skydda sina djur mot rovdjur.

Vi kommer aldrig att få acceptans för rovdjur i Sverige om inte lagen omedelbart förändras. Ingen tjänar på den lagstiftning som i dag är gällande.

Min fråga till jordbruksministern är:

Avser statsrådet att verka för en ny lagtext i enlighet med vad jag framfört i interpellationens text?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-05-16 Anmäld: 2005-05-17 Svar fördröjt anmält: 2005-05-31 Besvarad: 2005-06-07