Israels ockupation av Palestina och konsekvenserna därav

Interpellation 2011/12:388 av Köhler, Katarina (S)

av Köhler, Katarina (S)

den 30 maj

Interpellation

2011/12:388 Israels ockupation av Palestina och konsekvenserna därav

av Katarina Köhler (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Israel fortsätter sin ockupation av Palestina med nya olagliga bosättningar på Västbanken och i östra Jerusalem. Den så kallade säkerhetsmuren, som man i dag egentligen inte vet hur omfattande den ska bli, fortsätter att isolera det palestinska folket och gör det omöjligt att på något område hitta möjligheter till utveckling i de palestinska samhällena innanför denna mur. Muren har byggts långt innanför palestinskt område och det har också medfört att vattenkällorna har hamnat på den israeliska sidan av muren. Svårigheter att arbeta, studera, få läkarvård och att träffa sina släktingar och familjemedlemmar fortsätter och får allt större konsekvenser.

FN, EU och Sverige fördömer Israels ockupation och byggandet av nya olagliga bosättningar. Dock har inget som helst resultat kommit ut av detta. Israel lyssnar inte utan fortsätter sin olagliga verksamhet.

Vilka konkreta åtgärder har, från svensk sida, vidtagits för att Israel ska häva ockupationen av Palestina och vad avser utrikesministern och regeringen att göra framgent?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-30 Anmäld: 2012-05-30 Svar fördröjt anmält: 2012-06-05 Besvarad: 2012-06-28
Debatt (74 anföranden)