Israels handelsavtal med EU

Interpellation 2008/09:346 av Larsson, Hillevi (s)

av Larsson, Hillevi (s)

den 19 februari

Interpellation

2008/09:346 Israels handelsavtal med EU

av Hillevi Larsson (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

EU är Israels viktigaste exportmarknad. Handeln mellan Israel och EU uppgick bara under förra året till över 26 miljarder euro. Israel har ett mycket förmånligt handelsavtal med EU, som bland annat ger tullfrihet på en mängd varor.

I december 2008 bekräftade EU, med bifall från Sveriges regering, sin vilja att ytterligare fördjupa samarbetet och införa ytterligare förmåner för Israel.

Detta skedde samtidigt som Israel massakrerade civilbefolkningen i Gaza i den blodigaste attacken på flera decennier. Under bara ett par veckor dödades 1 400 människor (varav en tredjedel barn), många tusen skadades, otaliga byggnader bombades (inklusive sjukhus och skolor). Inte ens hjälporganisationer gick säkra. Även de utsattes för attacker vilket ytterligare försvårade nödhjälpen till civilbefolkningen.

Kriget har fått katastrofala följder för den en och en halv miljon palestinier som lever instängda och i misär på Gazaremsan. Redan före den senaste attacken var fattigdomen utbredd till följd av Israels ockupation. Nu är de humanitära behoven skriande. Många har förlorat allt. Förutom förlusten av familjemedlemmar, svåra skador och trauman har mängder av människor blivit hemlösa eftersom deras bostäder jämnats med marken. Det finns enorma behov av det mest grundläggande – mat, vatten, mediciner och bränsle.

Israels bombningar av Gaza under julhelgen är ett fruktansvärt brott mot folkrätten och mänskliga rättigheter!

Det är både ologiskt och olämpligt att i detta läge uppgradera EU:s handelsavtal med Israel och ytterligare fördjupa samarbetet.

Redan i det tidigare handelsavtalet mellan EU och Israel finns en klausul som säger att avtalet kan sägas upp om Israel bryter mot mänskliga rättigheter.

Så sent som förra året aktualiserades frågan när EU drog ned sitt samarbete med Burma och Vitryssland till följd av deras brott mot mänskliga rättigheter. Två år dessförinnan, år 2005, dödades vid ett tillfälle flera hundra personer i Uzbekistan av militären. Konsekvensen den gången blev att EU frös samarbetsavtalet med Uzbekistan.

Israelisk militär har dödat tusentals palestinier genom åren (varav 1 400 bara under julhelgen) och ockuperar dessutom Palestina i strid med folkrätten och FN:s resolutioner. Kränkningarna mot palestiniernas mänskliga rättigheter är omfattande och erkända av många MR-organisationer, inklusive FN.

Det är dessutom inte bara svenska affärer som märker om varor så att det inte syns att de kommer från Israel. Det har även förekommit att varor tillverkade på ockuperad mark, av bosättare, märkts om för att omfattas av EU:s förmånliga handelsavtal.

Men än så länge har dessa brott mot handelsavtalet inte lett till att samarbetsavtalet med Israel sagts upp eller åtminstone påverkats. I stället uppgraderas avtalet nu ytterligare till Israels fördel!

Mina frågor till statsrådet är:

1. Står statsrådet bakom FN:s resolutioner som fördömer Israels kränkningar av palestiniernas mänskliga rättigheter, och är hon beredd att agera i linje med detta?

2. Bör klausulen om mänskliga rättigheter i handelsavtalet mellan EU och Israel följas eller tas bort, och hur avser statsrådet att agera med avseende på det?

3. Är det, enligt statsrådets ställningstagande, rimligt att EU ytterligare uppgraderar samarbetsavtalet med Israel samtidigt som Israel bryter mot MR-klausulen i redan gällande avtal, och hur avser statsrådet att agera i den frågan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-19 Anmäld: 2009-02-19 Besvarad: 2009-03-09
Debatt (13 anföranden)