Israelisk bosättningspolitik

Interpellation 2008/09:569 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 3 augusti

Interpellation

2008/09:569 Israelisk bosättningspolitik

av Monica Green (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Israelisk kravallpolis kastade nyligen ut två palestinska familjer från det omstridda området i östra Jerusalem. Släkterna säger sig ha bott där i 50 år. Över 50 palestinier vräktes, varav ett 20-tal barn; i det sammanhanget är det dock betydligt fler palestinier som mister sina bostäder på grund av stridigheterna mellan Palestina och Israel. Vräkningen kan ses som en öppen utmaning mot EU och USA som den senaste tiden kommit med hård kritik mot Israels agerande i östra Jerusalem.

Samtidigt pågår olaglig bosättning av israeler på mark som de inte har rätt till. Detta görs med bidrag och hjälp av den israeliska regeringen. Israeliska bosättningar är ett brott mot den internationella humanitära rätten.

På grund av den nya israeliska högerregeringens tillträdande och USA:s president Barack Obamas tydliga ställningstagande mot bosättningar är Israels bosättningspolitik ett mycket hett ämne. EU, FN och USA har tidigare deklarerat att de israeliska bosättningarna är ett av de största hindren för en fredlig lösning på konflikten.

Nu är Sverige ordförande i EU och har på så sätt möjlighet att driva på fråga ytterligare.

Vad avser utrikesministern att göra för att Israel ska följa Genèvekonventionen och omedelbart upphöra med att expandera sina bosättningar?

Vilka initiativ tänker utrikesministern ta för att EU ska få Israel att förstå att de inte samtidigt som de vräker palestinier själva kan bosätta sig på marken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-08-03 Anmäld: 2009-08-13 Svar fördröjt anmält: 2009-08-13 Besvarad: 2009-09-03
Debatt (11 anföranden)