Islams påverkan på det svenska samhället

Interpellation 2017/18:578 av Jeff Ahl (-)

av Jeff Ahl (-)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Sex av tio förskolor i de så kallade utsatta områdena utanför storstäderna vill tvinga barnen att bära slöja. Denna regering och tidigare regeringar hävdar hela tiden att Sverige inte islamiseras; samtidigt har vi nu upprepade gånger fått se resultatet av precis det motsatta.

Islam är en antidemokratisk religion/ideologi vars rättesnöre Koranen innehåller såväl kvinnoförakt som uppmaningar till kamp och våld mot dem som inte följer islam.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att motverka islams fortsatta påverkan på det svenska samhället?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-08 Överlämnad: 2018-06-11 Anmäld: 2018-06-12 Svarsdatum: 2018-06-27 Sista svarsdatum: 2018-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)