Invandringens konsekvenser för den svenska sjukvården

Interpellation 2017/18:516 av Jeff Ahl (-)

av Jeff Ahl (-)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

I en intervju i Aftonbladet den 26 april pekar Annika Strandhäll ut våra svenska äldre som anledningen till den svenska vårdkrisen.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Varför pekar ministern ut de äldre när det är den utomeuropeiska invandringen som är en av huvudanledningarna till sjukvårdens överbelastning, och vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska denna överbelastning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-04-26 Överlämnad: 2018-04-26 Anmäld: 2018-04-27 Sista svarsdatum: 2018-05-17 Svarsdatum: 2018-05-18
Debatt (7 anföranden)