Internationell militär test- och övningsverksamhet

Interpellation 2007/08:622 av Stenberg, Maria (s)

av Stenberg, Maria (s)

den 24 april

Interpellation

2007/08:622 Internationell militär test- och övningsverksamhet

av Maria Stenberg (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

I samband med försvarsbeslutet 2004 och nedläggningen av regementet K 4 i Arvidsjaur beslutades det att utvecklingen av ett civilt test- och övningscentrum (CTÖ) i Arvidsjaur skulle utredas. Utredningen lämnade sitt förslag i juni 2006 och har därefter remissbehandlats.

I juni 2005 gav regeringen Försvarsmakten och Försvarets materielverk i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla den internationella militära test‑, utbildnings- och övningsverksamheten i Sverige.

Ett genomförande av CTÖ i Arvidsjaur förutsätter vissa regeringsbeslut om bland annat organisationsform, verksamhetens inriktning och omfattning. Det förutsätter också Försvarsmaktens medverkan. Enligt näringsministern har beredningsarbetet stannat upp i väntan på besked från Försvarsmakten.

Förre försvarsministern Mikael Odenberg sade i riksdagen att han var beredd att fullfölja försvarsbeslutet till denna del.

Mina frågor till försvarsministern är:

-      Vad är försvarsministerns inställning till internationell militär test- och övningsverksamhet, och avser ministern att verka för sådan verksamhet?

-      När kommer ministern med ett besked om försvarets medverkan i centrumbildningen i Arvidsjaur?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-04-24 Anmäld: 2008-04-24 Besvarad: 2008-05-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)