Insatser för återvandring

Interpellation 2021/22:532 av Ludvig Aspling (SD)

av Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Regeringen beslutade den 18 maj att uppdra åt Migrationsverket att analysera behovet av insatser för att stödja återvandring och frivilligt återvändande av de ukrainska medborgare som har sökt skydd i Sverige. Bakgrunden är Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari och den omfattande flyktingvåg som följt. Närmare 40 000 ukrainska medborgare har sedan dess ansökt om någon form av skydd i Sverige.

Redan före den nuvarande flyktingkrisen har Sverige haft ett stort mottagande av asylsökande från andra länder, med en omfattande integrationsutmaning som följd.

Jag vill därför fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Kommer regeringen att bereda andra migrantgrupper samma insatser?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-06-01 Överlämnad: 2022-06-01 Anmäld: 2022-06-02 Sista svarsdatum: 2022-06-22 Svarsdatum: 2022-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)