Inrättande av en angränsande zon

Interpellation 2016/17:51 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Utrikesministern har förra våren och hösten betonat att regeringen, så snart som lagstiftningsprocessen tillåter, ska återkomma till riksdagen med förslag på inrättande av en angränsande zon runt det svenska territorialhavet. I propositionsförteckningen för innevarande riksdagsår saknas dock notering om en sådan proposition.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka åtgärder är regeringen nu beredd att vidta för att en angränsande zon snarast möjligt inrättas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-13 Överlämnad: 2016-10-14 Anmäld: 2016-10-18 Svarsdatum: 2016-10-28 Sista svarsdatum: 2016-10-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)