infrastrukturen och tillväxten i Stockholm

Interpellation 2003/04:34 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 16 oktober

Interpellation 2003/04:34

av Catharina Elmsäter-Svärd (m) till statsrådet Ulrica Messing om infrastrukturen och tillväxten i Stockholm

Stockholm har rasat från tredje till 69:e plats i Affärsvärldens lista över Sveriges tillväxtregioner. Detta är allvarligt och innebär att Stockholm inte längre kan fungera som en tillväxtmotor för hela Sverige. Även regeringen borde @ mot bakgrund av regeringsförklaringens myckna tal om tillväxt @ inse situationens allvar.

Ett av de främsta hindren för tillväxt i Stockholmsregionen är att investeringarna i infrastruktur har eftersatts under mycket lång tid. Före valet 2002 var de borgerliga partierna och Socialdemokraterna i Stockholmsregionen för första gången överens om trafikfrågorna. Stockholmsberedningens delbetänkande Långsiktig utvecklingsstrategi för transportsystemet i Stockholm@Mälardalsregionen (SOU 2002:11) innehåller alla de nödvändiga infrastruktursatsningar som regionen behöver. Där finns en ringled runt Stockholm, en förbifart, satsningar på kollektivtrafiken och en rad andra nödvändiga trafik- och miljölösningar.

Efter valet tycks Socialdemokraterna ha lagt denna historiska överenskommelse på hyllan och i stället satt frågan om införande av trängselavgifter i Stockholm @ tvärtemot stockholmarnas vilja och tvärtemot Socialdemokraternas uttryckliga vallöfte @ framför allt annat.

I London uppger nära 80 % av detaljhandlarna i en undersökning av Londons handelskammare att omsättningen har minskat som en följd av de biltullar som infördes i februari. Värst drabbade är detaljhandlare med 50 till 100 anställda. Samtliga av dessa uppger att såväl intäkter som omsättning och antalet kunder har minskat. Var fjärde överväger att flytta sin verksamhet utanför tullarna.

I Stockholm ökar antalet konkurser, liksom utflyttningen och antalet arbetslösa. Om trängselavgifter införs enligt Socialdemokraternas plan kan vi vänta ytterligare och tilltagande problem för detaljhandeln och företagandet och därmed färre arbetstillfällen och ännu lägre tillväxt. Och då har vi inte ens tagit hänsyn till det faktum att biltullarna i London gäller inom ett område som motsvarar Gamla stan i Stockholm. I regeringens version ska trängselavgifterna omfatta hela Stockholms innerstad.

Trängselproblemet inne i Stockholms stad är framför allt ett kringfartsproblem, inte ett trängselproblem. Alla de människor som dagligen använder Stockholmsregionens kollektivtrafik och vägnät är inte problem som kan trängas bort. En sådan inställning leder till minskad rörlighet och därmed ytterligare minskad tillväxt. Rörlighet är något positivt som ska underlättas. Lösningen på trängselproblemen är att öka kapaciteten på såväl vägar som spår.

Att skjuta byggandet av Citybanan ytterligare på framtiden vore förödande för den spårbundna trafiken. Att inte förstärka väginfrastrukturen som i dag tvingar in all trafik i innerstan och utgör en effektiv propp för all vägtrafik i regionen är att säga att Stockholm inte behöver någon tillväxt, att det är tillräckligt som det är. Statistiken över tillväxten säger oss något helt annat.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Messing:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att bristen på infrastruktur inte ska motverka möjligheterna till tillväxt i Stockholmsregionen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-10-16 Anmäld: 2003-10-16 Sista svarsdatum: 2003-10-30 Svar fördröjt anmält: 2003-11-10 Besvarad: 2003-11-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.