Infrastruktur i hela landet

Interpellation 2019/20:60 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Jag har ställt en skriftlig fråga till infrastrukturministern om regeringen kommer att vidta åtgärder för att uppnå mer rättvisa transportförhållanden för företagare i hela landet. Svaret jag får är en tydlig redogörelse för alla de infrastrukturprojekt och satsningar som den rödgröna regeringen har gjort och har för avsikt att göra.

Min fråga kvarstår dock. Det ser inte likadant ut överallt i vårt land, och det har givetvis en rad olika orsaker. Min fråga till infrastrukturministern är egentligen ganska enkel. Om vi ska kunna driva företag och verksamhet i hela landet och ha likvärdiga förutsättningar för transport och infrastruktur kan inte regeringen gömma sig i utredningar, peka på uppdrag att identifiera hinder och skapa löften om satsningar.

Det problem jag lyfter fram i min fråga är ett problem som finns här och nu, och de företag som jag besökt är långt ifrån ensamma med sina utmaningar gällande infrastruktur. Inom kort lägger Bussgods ned sin verksamhet i Norrbotten, vilket kommer att försämra transportmöjligheterna enormt. Vad jag fått höra kan det finnas en lösning i närtid, men det är högst oklart. Angränsande län – Västerbotten, Västernorrland och Jämtland – blir givetvis även påverkade av en sådan försämring. Vi har inte samma möjligheter till infrastruktur och transporter i hela landet, och då kan inte regeringen heller påstå att hela landet ska leva. 

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är:

 

Avser ministern att skyndsamt se över hur vi ska få hela landet att kunna driva företag utan att hindras av bristfällig infrastruktur?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-17 Överlämnad: 2019-10-17 Anmäld: 2019-10-18 Sista svarsdatum: 2019-11-07 Svarsdatum: 2019-11-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)