Införselkvoter av alkohol

Interpellation 2006/07:548 av Frid, Egon (v)

av Frid, Egon (v)

den 22 maj

Interpellation

2006/07:548 Införselkvoter av alkohol

av Egon Frid (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Mängden alkohol man får föra in för privat bruk från ett annat EU-land är i dag 110 liter öl, 90 liter vin, 20 liter starkvin och 10 liter sprit. Alkoholinförseln har bidragit till den konsumtionsökning av alkoholdrycker som Sverige haft de senaste tio åren. Vid EU-inträdet gällde en gräns på 21 liter alkohol (1 liter sprit, 5 liter vin och 15 liter öl) för privatpersoner vid utlandsresor. Den nivån var betydligt sundare än dagens 230 liter. Nuvarande kvoter är absurda och kan inte ses som något annat än uppmuntran till smuggling och svartförsäljning.

Det är ett rimligt krav att varje nation ska få rätt att fastställa sina införselkvoter i form av absoluta gränser som har en relevans till egen konsumtion. Den höga alkoholkonsumtionen för med sig en rad negativa konsekvenser för individ och samhälle. I Sverige finns nu mer än 200 000 barn som växer upp med missbrukande föräldrar. Åtta av tio våldsbrott är alkoholrelaterade och var tredje död bilförare hade alkohol i blodet. En minister vars uppgift det är att värna folkhälsan måste med kraft bekämpa och stoppa inflödet av billig alkohol som driver upp konsumtionen.

Den alkoholstrategi som EU antog före årsskiftet måste vidareutvecklas. Regeringen bör agera i EU så att Sverige får införa lägre och definitiva införselkvoter. Dessutom måste vi få till stånd att svarthandel med införd alkohol från Europa lagförs så att de som säljer blir dömda för langning och svarthandel.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Maria Larsson följande:

1. Är statsrådet beredd att medverka till att varje nation får rätt att bestämma över sina egna införselkvoter?

2. Avser statsrådet att medverka till att varje nation får rätt att införa absoluta införselkvoter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-05-22 Anmäld: 2007-05-22 Svar fördröjt anmält: 2007-06-01 Besvarad: 2007-06-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.