Införande av tonnageskatt

Interpellation 2014/15:289 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sverige är den enda sjöfartsnationen inom EU där sjöfartsnäringen inte har möjlighet att betala tonnageskatt som alternativ till vanlig inkomstbeskattning. Det är därför ingen hemlighet att den svenska sjöfartsnäringen i dag inte kan konkurrera med utländska aktörer på lika villkor.

Kostnaden för ett införande av tonnageskatt i Sverige vore omkring 40 miljoner kronor.

Under tiden Socialdemokraterna var i opposition uttryckte de ett stort och oreserverat stöd för införandet av tonnageskatten.

 

Tänker finansminister Magdalena Andersson verka för att regeringen lämnar ett förslag om att införa en tonnageskatt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-02-12 Överlämnad: 2015-02-12 Anmäld: 2015-02-13 Sista svarsdatum: 2015-03-06 Svarsdatum: 2015-03-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)