Industrin i Sverige

Interpellation 2012/13:266 av Johansson, Lars (S)

av Johansson, Lars (S)

den 14 februari

Interpellation

2012/13:266 Industrin i Sverige

av Lars Johansson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Det var med förvåning jag tog del av statsministerns uttalande under World Economic Forum i Davos 2013. Statsministern påstod att industrijobben i Sverige praktiskt taget är försvunna och att vi knappt har någon industri kvar.

Det är ett märkligt uttalande när sanningen är att över en halv miljon människor arbetar i svensk tillverkningsindustri. Industrin är ryggraden i den svenska ekonomin, men den finns tydligen inte i den nymoderata berättelsen. Det är inte konstigt då att arbetslösheten är 8 procent trots regeringens ansträngningar att göra arbetslösa och sjuka fattiga.

Men uttalandet stämmer väl överens med tidigare uttalanden från statsministern om att industrin är ett särintresse. På det här viset försöker man skapa en bild av att industrin inte behövs i Sverige. Inget kan vara mer fel.

Trots statsministerns uttalanden och regeringens brist på industripolitik fortsätter industrin att utvecklas. Den internationellt erkända tidningen The Economist ägnade två sidor helt nyligen åt att hylla den svenska industrin och att Sverige kan skryta med några av världens främsta industriföretag.

Självfallet är det så att industrin också är beroende av en stor tjänstesektor som leverantör till industrin. Det handlar om bemanningsbranschen, teknikkonsulter och många andra specialister.

Det som hotar jobben i framtiden är regeringens misslyckande med arbetsmarknadspolitiken och bristen på engagemang för att utveckla Sveriges olika basindustrier.

Min fråga till statsministern blir därför vad det är för jobb som ska komma i framtiden med regeringens politik.

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2013-02-14 Anmäld: 2013-02-14 Återtagen: 2013-02-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.