Inbjudan av delegation från Iran

Interpellation 2007/08:239 av Yazdanfar, Maryam (s)

av Yazdanfar, Maryam (s)

den 27 november

Interpellation

2007/08:239 Inbjudan av delegation från Iran

av Maryam Yazdanfar (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Under förra veckan kom det till vår kännedom att en delegation från Iran av Socialdepartementet blivit inbjuden till Sverige. I delegationen ingår Hossein Zebhi, vice riksåklagare, Reza Zarei, polisiär säkerhetschef från Teheranprovinsen, Mohammad Khosh-Chehre, ledamot av det iranska parlamentet Majlis och Ahmad-Reza Radan, polismästare i Teheran, ökänd för det våld han beordrar ska användas mot meningsmotståndare och mycket nära president Ahmadinejad.

Delegationen har enligt medieuppgifter bland annat diskuterat kampen mot narkotika. Men det här är inte ett vanligt möte för utbyte av erfarenheter. Det här är en delegation som i allra högsta grad är ledande i det styre som dagligen förtrycker sin egen befolkning och sätter världen i skräck – ett styre som så många gånger av internationella organ har kritiserats för den totala avsaknaden av respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Därför är delegationens besök i Sverige inte bara kontroversiell utan direkt olämplig.

Mina frågor till statsrådet är:

Varför valde Socialdepartementet att bjuda in den iranska delegationen?

Avser statsrådet att verka för ett fortsatt samarbete med den iranska regimen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2007-11-27 Anmäld: 2007-11-27 Återtagen: 2007-11-28