Illegala spelautomater

Interpellation 2007/08:93 av Wegendal, Lars (s)

av Wegendal, Lars (s)

den 31 oktober

Interpellation

2007/08:93 Illegala spelautomater

av Lars Wegendal (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Spelautomater med spel om pengar har en lång historia i Sverige. ”Enarmade banditer” har funnits sedan 1800-talet. Lagmässigt har de reglerats sedan sent 1930-tal. Ibland har de varit tillåtna, ibland har de varit förbjudna. Sedan början av 1990-talet och genom 1994 års lotterilag har det varit tillåtet med värdeautomatspel. Sedan dess har lagstiftningen ändrats och kompletterats ett antal gånger för att bland annat främst stävja illegal verksamhet, men även för att klargöra gränserna mellan värdeautomatspel och varuautomatspel. Efter problem med notifiering av lagstiftningen, vilket innebar att de så kallade lyckohjulen åter dök upp på marknaden, antog riksdagen 2002 en ny lagstiftning.

Svenska Spel innehar koncession att anordna spel på värdeautomater. Regeringen har givit tillstånd till utplacering av 7 000 Jack Vegas-automater, som är automater som står på restauranger med serveringstillstånd, och 500 Miss Vegas-automater som står i bingohallar. Lotteriinspektionen är tillståndsmyndighet och tillsynsmyndighet i de enskilda fallen.

Värdeautomatspelen har under de senaste tio åren diskuterats flitigt. Främst har diskussionen handlat om hur snabba spelen är och vilka konsekvenser detta har för riskerna för spelberoende. Mindre ofta förs diskussion om de illegala automaterna och problem kopplade till dessa.

I samband med att privata värdeautomatspel förbjöds fördes en omfattande diskussion i samhället – en diskussion där vissa partier aktivt var för förbudet medan andra partier var emot detsamma. Även de privata automatägarna förde en, ibland smutsig, argumentation för att det fortfarande skulle vara möjligt att placera ut automater.

När väl beslutet var fattat kunde man konstatera att det var lättare sagt än gjort att få bort de nu illegala automaterna. Bara till för något år sedan sade man att det fanns omkring 3 000 illegala automater i landet. Inom vissa polisdistrikt var man duktig på att bekämpa denna typ av brottslighet medan man i andra inte gjorde någon som helst ansträngning.

Vid en nyligen genomförd spelansvarskonferens i Stockholm konstaterade affärsområdeschefen för restaurangspel vid Svenska Spel att det under det senaste året skett en våldsam ökning av de illegala automaterna. Man beräknar att antalet ökat från 3 000 automater till ungefär lika många som det i dag finns beslut om som legala. Detta innebär naturligtvis att riskerna för spelberoende ökar men också en ökad finansiering av kriminella gäng.

Finansministern har i frågesvar uttryckt sin mening att det i nuläget inte finns några skäl till att vidta några förändringar.

Med hänsyn till att det är drygt ett år tills Lotteriutredningen lägger sina förslag och att det kanske är två år tills regeringen, efter remissbehandling av förslagen, kan lägga ett förslag till riksdagen känner jag en stor oro för att de helt okontrollerade illegala automaterna tar över och tränger undan de kontrollerade legala automaterna.

Vad avser finansministern att vidta för åtgärder för att få bort de illegala spelautomaterna från den svenska spelmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-10-31 Anmäld: 2007-10-31 Svar fördröjt anmält: 2007-11-12 Sista svarsdatum: 2007-11-21 Besvarad: 2007-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)