Hushållens försörjningsberedskap

Interpellation 2017/18:596 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I Försvarsberedningens rapport Motståndskraft föreslogs i politisk enighet att de svenska hushållen borde planera för att under en vecka klara sin försörjning utan stöd från samhället.

När MSB under våren skickade broschyren Om krisen eller kriget kommer till samtliga svenska hushåll preciserades ingen tid för en sådan beredskap.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta så att MSB kommunicerar den försörjningsberedskap som Försvarsberedningen föreslagit? 

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2018-07-12 Inlämnad: 2018-07-12 Inte besvarad: 2018-07-17 Sista svarsdatum: 2018-07-26 Anmäld: 2018-08-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.