Huliganer och idrottsevenemang

Interpellation 2007/08:615 av Bodström, Thomas (s)

av Bodström, Thomas (s)

den 23 april

Interpellation

2007/08:615 Huliganer och idrottsevenemang

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

För en kort tid sedan presenterades en utredning om effektivare lagstiftning mot ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang. I förslaget fanns en del förbättringar gentemot nuvarande lagstiftning. Samtidigt saknades ett av de effektivaste verktygen, anmälningsplikt för kända huliganer då riskmatcher spelas. Jag vill fråga justitieministern:

Kommer justitieministern att ta initiativ för att anmälningsplikt också kommer att införas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-23 Anmäld: 2008-04-23 Besvarad: 2008-05-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)