Hotet från incelmiljön

Interpellation 2019/20:387 av Ebba Hermansson (SD)

av Ebba Hermansson (SD)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

I september förra året ställde jag en skriftlig fråga till jämställdhetsministern om gruppen incels,  det vill säga män som lever i ofrivilligt celibat och ofta förenas i ett hat mot kvinnor. Jag hänvisade då till en artikel i Expressen som skrev om gruppen, och pekade själv på att den potentiellt skulle kunna bli mycket farlig för kvinnor. Detta bekräftas nu i rapporten Kvinnohat och våldshyllningar i digitala incelmiljöer framtagen av Totalförsvarets forskningsinstitut.

I rapporten går att läsa följande [] tonen är i många fall hatfylld, speciellt mot kvinnor som i vissa fall betraktas som naturresurser istället för människor. På forumen förekommer också hyllningar av kända våldsverkare och mördare.

Man uppskattar att ett tiotal dödliga attacker i världen har utförts av individer som i någon mån har fostrats av incelkulturen. Det går därför inte att reducera den till en grupp män som enbart hatar bakom datorskärmen, utan det finns befogad anledning till oro också över fysiska attacker.

Med anledning av ovan är mina frågor till statsrådet Åsa Lindhagen följande:

 

  1. Avser ministern att följa upp frågan genom att exempelvis initiera ytterligare forskning på området?
  2. Vidtar ministern några specifika åtgärder för att komma åt det kvinnohat som pyr inom denna grupp?
  3. Avser ministern att höja beredskapen för att hantera hotet från incelmiljön?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2020-03-10 Överlämnad: 2020-03-11 Anmäld: 2020-03-12 Återtagen: 2020-03-18 Sista svarsdatum: 2020-03-25