Hot och trakasserier mot djuruppfödare

Interpellation 2017/18:492 av Kristina Yngwe (C)

av Kristina Yngwe (C)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Den senaste veckan har militanta djurrättsaktivisters våld mot djuruppfödare och deras närstående uppmärksammats stort i medierna. Detta är tyvärr inte någon ny företeelse utan något som flera djuruppfödare kan vittna om har pågått under lång tid. Inte bara djuruppfödare är drabbade; det handlar även om jägare, forskare, ridskolor och andra privatpersoner, föreningar och företag som på något sätt använder sig av djur i sin verksamhet. Våren 2015 riktade riksdagen även ett tillkännagivande till regeringen om att prioritera upp arbetet mot den djurrättsrelaterade brottsligheten.

I grunden är detta ett demokratiproblem. Människor som ägnar sig åt lagliga verksamheter ska inte behöva oroa sig för hot, våld och trakasserier, vare sig i djurrättens, religionens eller någon annan ideologis namn. Det är därför viktigt att agera på politisk nivå för att säkerställa att denna form av hot och våld stävjas.

Mina frågor till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är därför:

 

1. Vilka åtgärder har ministern och regeringen vidtagit för att uppfylla riksdagens tillkännagivande?

2. Vilka åtgärder ämnar ministern och regeringen vidta för att motverka den djurrättsrelaterade brottsligheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-04-13 Överlämnad: 2018-04-13 Anmäld: 2018-04-16 Sista svarsdatum: 2018-04-27 Svarsdatum: 2018-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)