Holmöfärjan

Interpellation 2020/21:762 av Helena Lindahl (C)

av Helena Lindahl (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Ett metalliskt ljud hördes under Holmöfärjans kvällstur söndagen den 23 maj. Sedan stannade motorn. 18 passagerare fanns då ombord, bland annat små barn. Efter att ha drivit omkring under en dryg timme bogserades färjan till Holmsunds hamn och ankom dit runt klockan 02.00 den natten.

Det här är, tyvärr, inte en överraskning. Faktum är att de två färjor som finns fungerar riktigt dåligt och har gjort så länge. Det har påtalats under många år och även så sent som i vintras, när jag ställde en skriftlig fråga till minister Tomas Eneroth om situationen runt Holmön. Ministern hänvisade det hela till Trafikverket, Umeå kommun, Region Västerbotten och länsstyrelsen. Det är dock sedan lång tid tillbaka utrett att det är statens ansvar, och då kan inte Holmöborna leva med en situation där man inte kan pendla till fastlandet. Färjorna står stilla under vintertid när isen ligger tjock, och nu verkar man inte heller kunna lita på att trafiken fungerar under sommarhalvåret. Ja, vad händer nästa gång det blåser – ska boende, stugägare och besökare ens våga åka med risk för att det blir stopp?

Man kan verkligen undra hur det tänkt att människor ska kunna bo och leva på ön, om man ständigt måste vara orolig för att transporterna inte fungerar.

Båtarna som trafikerar rutten är gamla, och Holmöborna har under många år varnat för problemen. Det är uppenbart att det behövs en nyare färja som fungerar året runt, och det är lika uppenbart att Trafikverket inte har de medel som behövs för att göra investeringen. Nu duger det inte att bara skjuta över problemet till andra myndigheter, regionen och Umeå kommun.

Jag vill därför fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att säkerställa att det finns infrastruktur som gör det möjligt att pendla året runt med färja mellan fastlandet och Holmön? ​​

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-05-24 Överlämnad: 2021-05-25 Anmäld: 2021-05-26 Sista svarsdatum: 2021-06-08 Inte besvarad: 2021-07-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.