Höjningen av priset på djurläkemedel

Interpellation 2009/10:284 av Bråkenhielm, Catharina (s)

av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 11 mars

Interpellation

2009/10:284 Höjningen av priset på djurläkemedel

av Catharina Bråkenhielm (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Den som handlar läkemedel till sina djur kan konstatera att prislappen plötsligt har blivit betydligt högre än förut. Bakgrunden är regeringens avreglering av apoteksmarknaden då de tidigare enhetliga priserna nu ersatts av fri prissättning. Då alla apotek sätter sina egna priser så kan man som kund inte heller se priserna via Fass.

Utifrån mina egna erfarenheter som hundägare så kan jag konstatera att exempelvis ohyrepreparatet Expot har blivit 80 kronor dyrare på det privata apoteket. Då jag jämförde andra produkter kunde jag se att det var flera djurmediciner som hade blivit betydligt dyrare. Smådjursägare och bönder får nu alltså betala betydligt mer för en produkt de kanske köpt i många år.

Landets mjölk- och grisbönder lever redan under en hård ekonomisk press. Om läkemedlen för djuren blir dyrare så menar jag att det är ett steg i fel riktning, då det skapar incitament för att dra ned på behandlingen av djurens olika åkommor. Skandalerna kring vanvården av grisar i Halland vittnar om att samhället snarare måste göra mer än mindre för att skydda och vårda våra djur.

Min fråga till jordbruksministern är därför om han avser att vidta några åtgärder för att hejda prisökningen av djurläkemedel.

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-03-11 Anmäld: 2010-03-11 Återtagen: 2010-03-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.