Höjning av skatten på bensin och diesel

Interpellation 2018/19:204 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Inför valrörelsen 2014 tyckte Magdalena Andersson (S) att bensinskatten inte behövde höjas mer. Sedan har finansministern höjt skatten på drivmedel varje år hon suttit i regeringen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur mycket ska skatten på bensin och diesel höjas?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-24 Anmäld: 2019-04-25 Återtagen: 2019-04-30 Sista svarsdatum: 2019-05-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.