Höjning av skatten på bensin och diesel

Interpellation 2018/19:204 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Inför valrörelsen 2014 tyckte Magdalena Andersson (S) att bensinskatten inte behövde höjas mer. Sedan har finansministern höjt skatten på drivmedel varje år hon suttit i regeringen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur mycket ska skatten på bensin och diesel höjas?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-24 Anmäld: 2019-04-25 Återtagen: 2019-04-30 Sista svarsdatum: 2019-05-08