Höjda skatter

Interpellation 2017/18:584 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Antalet människor med vanliga inkomster som betalar statlig inkomstskatt har under nuvarande mandatperiod ökat. Över 1,3 miljoner personer betalar numera minst hälften av en inkomstökning i skatt. Det är närmare 300 000 fler personer än 2014. För att Sverige ska vara ett attraktivt land att utbilda sig och arbeta i behöver vi får ett skattesystem som förbättrar vår konkurrenskraft.

Sverige är det land i världen som har högst marginalskatt. Trots att den var högst i världen redan förra mandatperioden har regeringen fortsatt att höja skatten. Jobbskatteavdraget har försämrats, och brytpunkten har inte höjts så som den brukar. Inte minst i verksamheter som är kunskapsintensiva innebär de höga marginalskatterna en betydande barriär när spetskompetens ska rekryteras, inte minst från andra länder.

När det lönar sig mindre att utbilda sig och anstränga sig minskar incitamenten till utbildning och ansträngning. Det hotar svensk konkurrenskraft och på lång sikt även Sveriges ekonomi. Nu behövs stärkta drivkrafter för arbete, i stället för höjda bidrag och höjda skatter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att ansträngning och utbildning ska löna sig mer i Sverige?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-08 Överlämnad: 2018-06-11 Anmäld: 2018-06-12 Inte besvarad: 2018-06-18 Sista svarsdatum: 2018-06-28