Höjda fartböter vid vägarbeten

Interpellation 2013/14:517 av Krister Örnfjäder (S)

av Krister Örnfjäder (S)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

I Danmark höjde man i april hastighetsböterna med det dubbla för dem som körde för fort förbi skyltade vägarbeten. Samtidigt så sänktes fartgränsen för återkallande av körkort vid dessa vägsträckor.

Skälet var att dessa åtgärder behövdes för att komma till rätta med de arbetsproblem som finns för de människor som arbetar på vägen.

Situationen är densamma i Sverige, att hög fart är orsaken till många allvarliga trafikolyckor i samband med vägarbeten.

Vilka åtgärder tänker justitieministern vidta för att komma åt problemet med för höga hastigheter i samband med vägarbeten i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-05-28 Inlämnad: 2014-05-28 Sista svarsdatum: 2014-06-13 Besvarad: 2014-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)