Höjda arbetsgivaravgifter som leder till lägre löner

Interpellation 2014/15:83 av Maria Malmer Stenergard (M)

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Alliansens arbetslinje skapade förutsättningar för att jobben i Sverige skulle växa fram, och sedan 2006 har 340 000 fler jobb skapats. Många olika reformer har lagt grunden för fler jobb, och en av dem är den sänkta arbetsgivaravgiften för unga.

Ungdomsarbetslösheten är en stor samhällsutmaning. Det framhåller också Magdalena Andersson och Finansdepartementet i sin budgetproposition. Arbetslösheten bland ungdomar är betydligt högre än för andra åldersgrupper. Trots det vill alltså Magdalena Andersson göra arbetsgivaravgifterna för unga dubbelt så höga.

Att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga skulle enligt Finansdepartementets egen konsekvensanalys gällande reformens effekter för företagen övervältras på lönerna, eftersom företagens arbetskostnader skulle öka. Magdalena Andersson låter alltså ungdomarna betala för regeringens skattehöjningar.

Jag vill därför ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

Varför vill ministern och regeringen sänka ungdomars löner genom att höja arbetsgivaravgifterna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-10-29 Överlämnad: 2014-10-29 Anmäld: 2014-11-04 Sista svarsdatum: 2014-11-19 Svarsdatum: 2014-12-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.