Hobbyverksamhet med veteranbilar

Interpellation 2012/13:474 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 31 maj

Interpellation

2012/13:474 Hobbyverksamhet med veteranbilar

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Den motorhistoriska hobbyn är en stor folkrörelse. Enbart Motorhistoriska Riksförbundet har ca 100 000 medlemmar. Genom att ta hand om bilar i högst varierande skick och restaurera dem blir bilarna återanvända. Ibland behöver man använda sig av så kallade reservdelsbilar för att få tag på reservdelar. Det som inte går att återanvända lämnas in till en bilskrot. Därmed kan enskilda fordon helt upphöra att existera men har å andra sidan bidragit till att ett eller flera andra fordon kan bevaras.

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram rapporten Uttjänta bilar och miljön (juni 2011) där man presenterar förslag om hur omhändertagande av uttjänta bilar och bildelar kan förbättras samt hur man kan komma åt problemet med illegala bilskrotar. Naturvårdsverket anför i rapporten bland annat att det är mycket varierande kvalitet på omhändertagandet av uttjänta bilar. Vissa verksamheter följer mycket väl de krav som ställs, medan andra inte alls gör det. I rapporten anför Naturvårdsverket att det finns en rad åtgärder att vidta för att begränsa den illegala exporten.

Ett problem med rapporten är att den inte alls tar hänsyn till eller tar upp gränsdragningen gentemot den hobbyverksamhet som många ägnar sig åt när de restaurerar veteranbilar. Bland åtgärderna finns förslag som i värsta fall skulle kunna innebära att det kan bli brottsligt att ta emot och demontera en bil för att kunna återanvända reservdelar. Anledningen är att kommunerna i dag inte kan skilja på yrkesmässig verksamhet och ren hobbyverksamhet.

Veteranbilar är inte bara ett pittoreskt och uppskattat inslag i trafiken, utan de utgör också ett stort rullande museum som drivs helt utan statliga och kommunala bidrag och det är därför viktigt att verksamheten kan fortsätta att bevaras.

Vad avser miljöministern att vidta för åtgärder så att veteranbilsentusiasterna även fortsättningsvis kan lagra reservdelar?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-31 Anmäld: 2013-05-31 Svar fördröjt anmält: 2013-06-14 Återtagen: 2013-06-14