Heroinförskrivning i Danmark

Interpellation 2009/10:265 av Johansson, Morgan (s)

av Johansson, Morgan (s)

den 19 februari

Interpellation

2009/10:265 Heroinförskrivning i Danmark

av Morgan Johansson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

I mitten av februari 2010 inleddes det danska heroinförskrivningsprogrammet. Enligt uppgifter i medierna ska ca 230 narkomaner i Köpenhamn, Odense och Esbjerg erbjudas statligt heroin.

Projekt av detta slag har tidigare prövats i Schweiz, med förfärande resultat. Det strider också mot FN:s narkotikakonventioner, och mot den överenskommelse som de nordiska och baltiska narkotikaministrarna undertecknade 2003, den så kallade Lundadeklarationen. I en gemensam artikel skrev de nordiska ministrarna bland annat att ”vi kan aldrig acceptera illegal användning av narkotika. Vi avvisar bestämt de krafter som t.ex. vill legalisera cannabisanvändning eller låta staten dela ut heroin till narkomaner.” (Svenska Dagbladet 24 september 2003)

Att ett nordiskt grannland nu så flagrant avviker från den restriktiva narkotikapolitiken är en stor sak. Det bidrar till att undergräva FN:s narkotikakonventioner, och får återverkningar också i den svenska debatten. Många frågar sig om Sverige ska gå samma väg.

Syftet med den nordisk-baltiska överenskommelsen var bland annat att förebygga en sådan utveckling. Men den svenska reaktionen på Danmarks nya politik har hittills varit mycket lam.

I den nordisk-baltiska överenskommelsen påtalades bland annat vikten av en ambitiös missbrukarvård. Men Danmark går nu i motsatt riktning: i stället för att erbjuda och bekosta ordentlig vård och behandling vill man dela ut heroin. Det gynnar varken samhället eller narkomanerna på sikt.

På vilket sätt avser statsrådet att ta upp frågan om den nya danska narkotikapolitiken med den danska regeringen?

På vilket sätt avser statsrådet att agera så att den nordisk-baltiska överenskommelsen, Lundadeklarationen, hålls?

På vilket sätt avser statsrådet att agera så att respekten för FN-konventionerna upprätthålls?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-02-19 Anmäld: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)