Hemtjänstens ojämlikhet över landet

Interpellation 2013/14:422 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

till Statsrådet Maria Larsson (KD)

 

När kroppen har blivit lite skröplig, kraften tryter och man behöver hjälp med en del saker för att klara vardagen tappar man i stor utsträckning den egna rätten till att själv bestämma över sitt liv, och då menar jag innehållet i sin dag.

Äldre är ingen enhetlig grupp, där man kan sätta gemensamma regler som gäller alla, utan var och en måste ha ett eget val när det gäller sin vardag och dess innehåll. I dag varierar det valet och innehållet oerhört mycket beroende på var man bor och det är inte rimligt att det är alltför stora skillnader.

I dag har samhället ett vårdperspektiv, men det bör i stället skifta till ett perspektiv där de äldre har mer inflytande över innehållet i sin hjälp och omsorg.

Hur reglerna är utformade och vilken hjälp man kan få, när man kan få den och vad man betalar skiftar så oerhört mycket mellan kommunerna att det inte är rimliga skillnader.

Jag har följande fråga till statsrådet Maria Larsson: Finns det någon tanke eller några intentioner om att arbeta för att det ska vara en mer rättvist fördelad vård och omsorg?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Återtagen: 1900-01-01 Inlämnad: 2014-04-04 Överlämnad: 2014-04-07 Sista svarsdatum: 2014-04-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.