Helikoptrar för Medevacändamål

Interpellation 2009/10:399 av Karlsson, Anders (s)

av Karlsson, Anders (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:399 Helikoptrar för Medevacändamål

av Anders Karlsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Att helikoptrar är en viktig del i internationella insatser är något som de som följt den senaste tidens försvarspolitiska debatt har hög medvetenhet om. Helikoptrar ger möjlighet till medicinsk evakuering.

Sverige deltar sedan 2002 med trupper i en FN-mandaterad operation i Afghanistan. De svenska soldaterna och de vi samarbetar med i Afghanistan verkar under osäkra förhållanden.

De svenskar som arbetar i Afghanistan, och de vi samarbetar med, ska kunna få tillgång till akutsjukvård så fort som möjligt. Med dåliga vägar och långa avstånd behövs oftast tillgång till helikoptrar för att klara denna uppgift.

Tyvärr har leveranserna av de beställda helikopter 14 blivit försenade. I väntan på leveranserna väljer nu regeringen det betydligt dyrare helikopteralternativet Black Hawk.

Min fråga till försvarsministern är:

På vilket sätt, enligt försvarsministerns ställningstagande, är det aktuella helikopteralternativet som avses anskaffas lämpligt för Medevacändamål?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Återtagen: 2010-05-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.