Hedersrelaterat våld mot barn

Interpellation 2006/07:563 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 24 maj

Interpellation

2006/07:563 Hedersrelaterat våld mot barn

av Désirée Pethrus Engström (kd)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den 7 april 2007 stenades den 17 åriga yezidi-kurdiska flickan Dua Khalil Aswad till döds. Steningen utfördes på torget i Mosul-Bashoga i norra Irak och stenarna kastades av familj och bybor. Duas öde filmades och videoklipp av steningen cirkulerar nu på Internet. I filmen kan man se hur männen samlas runt henne, kastar sten på henne, släpar henne i håret och sparkar på henne när hon ligger ned. Även polismän syns på filmen, men ingen ingriper och stoppar dödandet. Duas brott var att hon rymt med sin kärlek, en muslimsk arabisk man. Hon ville gifta sig med den man hon älskade men hennes familj accepterade inte hennes val.

Det hedersrelaterade våldet är ett globalt problem. FN uppskattar att ca 5 000 hedersmord begås varje år och fyra fem miljoner personer lever under skadliga hedersnormer. Detta är förmodligen underskattade siffror; det våld som drabbar kvinnor i alla åldrar relateras inte alltid till hedersbegreppet. Miljoner kvinnor övervakas, trakasseras, könsstympas, tvingas till arrangerade äktenskap med äldre män och många till och med mördas för att de helt enkelt vill leva i frihet och kunna välja den de ska älska. Den frihet som vi tar för självklar är för många unga kvinnor en utopi.

Alltför länge har världssamfundet blundat för denna fråga. Dua var 17 år när hon dödades, ett barn enligt FN:s definition. Varje dag dödas människor i hederns namn och många av dem är barn. Vi måste aktivt motverka barnaga och barnmord. Det är vårt ansvar att förhindra dessa brott och vi måste därför kräva att barnkonventionen efterlevs. Vi bör kräva att någon ställs till svars för mordet på Dua Khalil.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Carl Bildt:

Vad avser statsrådet att göra för att ta upp frågan med ansvariga politiker i Irak?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-05-24 Anmäld: 2007-05-24 Svar fördröjt anmält: 2007-06-08 Besvarad: 2007-06-12
Debatt (7 anföranden)