Haverikommission

Interpellation 2009/10:486 av Yazdanfar, Maryam (s)

av Yazdanfar, Maryam (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:486 Haverikommission

av Maryam Yazdanfar (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Varje år mördas i genomsnitt 17 kvinnor av sin man eller före detta man. Vi menar att en haverikommission bör utreda varje kvinnomord. Då kan man dra lärdom av de eventuella fel och brister som förekommit från olika myndigheter innan mordet begicks. Syftet är att myndigheterna ska kunna dra lärdom av detta så att våldet och särskilt det dödliga våldet mot kvinnor minskar. Varje dag som går utan att regeringen gör något är en förlorad dag. Jag vill fråga justitieministern:

När kommer en haverikommission att finnas på plats för att utreda kvinnomord i nära relationer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-05-27 Sista svarsdatum: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)