Havererad reservdelshantering för JAS 39 Gripen

Interpellation 2013/14:376 av Jeppsson, Peter (S)

av Jeppsson, Peter (S)

den 21 mars

Interpellation

2013/14:376 Havererad reservdelshantering för JAS 39 Gripen

av Peter Jeppsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Redan i maj 2012 rapporterades det att flera JAS-plan tvingades stå på marken eftersom Försvarsmaktens datasystem PRIO var så komplicerat att reservdelar inte kom fram.

Nu i mars 2014 har återigen rapporterna nått oss att stridsflygplan tvingas stå på marken, uppemot flera veckor, på grund av att det saknas reservdelar.

Risken är uppenbar att bristen kommer att drabba all flygverksamhet med JAS 39 Gripen i Försvarsmakten vilket kommer att innebära en allvarlig nedgång av flygvapnets operativa effekt.

Jag har följande fråga:

Vad avser ministern att göra för att säkerställa att ett minimalt antal JAS 39 Gripen kommer att stå på marken och att kompetensen upprätthålls för besättningarna så att flygverksamheten inte drabbas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-21 Anmäld: 2014-03-25 Besvarad: 2014-03-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)