Hatbrott mot svenskar

Interpellation 2021/22:502 av Pontus Andersson (SD)

av Pontus Andersson (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Rasism eller fientlighet är inte på något sätt en fråga som är begränsat till ett lands ursprungsbefolkning mot ett lands minoriteter. Det är tvärtom i Sverige, där svenskarna i internationella mätningar anses vara ett folk som i jämförelse med andra är väldigt toleranta mot personer med annan bakgrund än de själva. Problemet i Sverige finns inte minst mellan olika invandrargrupper, eller i förakt från invandrargrupper gentemot svenskarna och den svenska kulturen.

I den svenska lagstiftningen kan många olika typer av brott anses vara ett hatbrott; avgörande är om motivet är att kränka en person på grund av exempelvis dennes hudfärg, etnicitet eller nationella ursprung. I Sverige har ingen person dömts för hatbrott mot svenskar på grund av den kränktes hudfärg, etnicitet eller nationella ursprung, detta trots att svenskfientligheten är utbredd och att det i Sverige i dag finns såväl kommuner som stadsdelar och inte minst skolor där svenskar är i minoritet.

Dagens lagstiftning omöjliggör inte för någon att bli dömd för hatbrott med svenskfientliga motiv, men trots att svenskfientligheten i dag är utbredd har ingen person hittills blivit dömd för hatbrott med svenskfientliga motiv.

Min bedömning är därför att lagstiftningen behöver omarbetas så att det tydliggör att hatbrott inte förblir ett straffrättsligt skydd enbart för invandrare och minoritetsgrupper utan också för svenskarna. 

Med bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Avser ministern och regeringen att ta initiativ till en förändring av hatbrottslagstiftningen för att tydliggöra möjligheten att döma personer med svenskfientliga motiv för hatbrott?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-05-17 Överlämnad: 2022-05-18 Anmäld: 2022-05-19 Sista svarsdatum: 2022-06-10 Svarsdatum: 2022-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)