Hanteringen av stora statliga företagsköp

Interpellation 2012/13:277 av Bolund, Per (MP)

av Bolund, Per (MP)

den 15 februari

Interpellation

2012/13:277 Hanteringen av stora statliga företagsköp

av Per Bolund (MP)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Det har blivit alltmer tydligt att det som kallats Sveriges största företagsaffär, Vattenfalls köp av Nuon för 97 miljarder kronor 2009, var en riktigt dålig affär för Sveriges skattebetalare. Värdet av tillgångarna har nu skrivits ned med 15 miljarder kronor, och fler nedskrivningar kan komma framöver. Redan innan affären fanns tydliga varningar inifrån Regeringskansliet att priset på Nuon var för högt, varningar som dock inte ändrade beslutet att genomföra affären.

Det har under senare tid framkommit flera oklarheter kring vilka inom regeringen och Regeringskansliet som informerats innan affären och vilka som varit delaktiga i beslutet att godkänna affären. Statsministern har hänvisat beslutet helt till den tidigare näringsministern Maud Olofsson, men det har nu framkommit dokument som tyder på att statsministern och det inre kabinettet där regeringspartiernas partiledare ingår både informerats och godkänt affären i förväg.

För att i möjligaste mån undvika att liknande förlustaffärer genomförs i framtiden är det viktigt att utvärdera regeringens organisation kring stora affärer inom den statliga företagssfären.

Jag vill därför fråga statsministern:

Vilken information fick statsministern om Nuonaffären innan den genomfördes?

Gav statsministern i förväg sitt godkännande till affären?

Avser statsministern att ändra organisationen inom Regeringskansliet för att bättre hantera stora statliga företagsaffärer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-02-15 Anmäld: 2013-02-15 Besvarad: 2013-03-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (24 anföranden)