Handel med Indien

Interpellation 2011/12:14 av Baylan, Ibrahim (S)

av Baylan, Ibrahim (S)

den 20 september

Interpellation

2011/12:14 Handel med Indien

av Ibrahim Baylan (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Under de senaste 20 åren har Indien haft en ekonomisk tillväxt som har pendlat mellan 6 och 9 procent per år. Utsikterna för en fortsatt stark tillväxt är goda. För en exportnation som Sverige borde därför den indiska marknaden vara av stort intresse.

Förutsättningarna för en utvecklad dialog och handel med Indien borde vara goda då Indien demokratiskt och lingvistiskt ligger oss närmare än kanske något annat land i Asien. Dessutom har Indiens tillväxt medfört en ökande ekonomisk standard och en allt större medelklass som redan nu utgör ca 20 procent av landets befolkning (ca 250 miljoner människor). Till skillnad från det åldrande Europa är den indiska befolkningen dessutom relativt ung, med en allt högre utbildningsnivå.

Mot bakgrund av detta borde ett ökat samarbete och utbyte med Indien vara av allra största intresse för Sverige. I dag går endast en hundradel av vår export till Indien, en andel som har stor potential att öka inom en rad områden.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Vilka insatser gör statsrådet i dag för att främja handel och utbyte mellan Sverige och Indien?

Vilka ytterligare åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka Sveriges handel med Indien?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-09-20 Anmäld: 2011-09-20 Besvarad: 2011-10-11