Häkte till Halland

Interpellation 2011/12:157 av Hoff, Hans (S)

av Hoff, Hans (S)

den 1 december

Interpellation

2011/12:157 Häkte till Halland

av Hans Hoff (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Halland är det enda län i Sverige som inte har häkte trots att länet är det sjunde största och växer i befolkning. Varje år häktas drygt 200 personer i Halland.

När någon eller några häktas i länet får Hallandspolisen ringa runt i hela södra Sverige och leta reda på lediga platser och sedan köra de häktade dit. Det är inte ett arbete som polisens resurser borde läggas på.

Avsaknaden av ett häkte innebär att stora delar av Hallands polisresurser används för att transportera häktade till andra län, i vissa fall till Göteborg och Helsingborg, i andra till Karlskrona, Ystad och Karlstad.

Bara transporten av en häktad tar i anspråk en polisbil och två poliser under en hel dag. När exempelvis tre inbrottstjuvar grips i samma kommun kan det innebära att transporten av dessa tar i anspråk sex poliser och tre polisbilar för att transportera häktade. De häktade ska sedan transporteras fram och tillbaka till rättegångar och poliser, åklagare och försvarsadvokater ska resa runt till häkten i hela södra Sverige för att hålla förhör – till stora ekonomiska kostnader.

Situationen är ohållbar för de rättsvårdande myndigheterna i Halland. Att polisens resurser används till att köra häktade i stället för att användas till att förebygga och utreda brott och jobba med att exempelvis komma åt den organiserade brottsligheten och narkotikabrottsligheten är givetvis inte rimligt. Frustrationen hos poliserna i Halland är stor över att de får lägga mycket av sin arbetstid till transporter i stället för på det rättsvårdande arbetet de brinner för. Justitieministern, polismyndigheten och Kriminalvården är mycket väl insatta i den orimliga situation som finns i Halland.

Min enkla fråga till justitieministern är:

Avser justitieministern att verka för att Halland får ett häkte och när blir det i så fall?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-01 Anmäld: 2011-12-01 Besvarad: 2011-12-09 Sista svarsdatum: 2011-12-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)